aniolas

aniolas
×ãniolas (l. anioł) sm. (3b), (1) Grg angelas: 1. Ir ãniolas ne visiem geras Pnd. ^ Mažas kap puola, ãniolas padušką padeda, o kap senas puola, velnias akmenį Lp. Lėkiau kaip ãniolas, o nupuoliau kaip velnias Slm. Būtų gražus anioliùkas, kad ne juodas lopiniukas Tvr. 2. Ta tai ne boba, ale ãniolas Str.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • velnias — sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abejutas — 2 abejutas num. col. abejetas (?): Nei aniolas, nei žmogus, kačeib tas abejutas buvo mieliausias sutvėrimas MP84 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ainiolas — ×ainiolas sm. (1) Als, Pln žr. aniolas: Sėskitės, mergos, tarp puikių žolelių, kaip ainiolėliai tarp šviesių žvaigždelių JD1507 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anielas — ×anielas sm. SPI46, PK149 žr. aniolas: Anielas sargas SD2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aniuolas — ×ãniuolas sm. (3b) žr. aniolas: Dievo aniuolaĩ Bsg. ^ O kad tave aniuolaĩ! Sln. Per žmones į žmones, per ãniuolus į dangų Mrj. Jūs tas vaikutis toks gražus kap aniuoliùkas Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankštus — 1 ankštùs, ì adj. (4); SD391 žr. ankštas 1: Ankštùs tvartas gyvuoliam Dkšt. Štai dabar ta vieta, kurioj gyvename po veidu tavo, yra ankšti dėl mūsų Ch2Kar6,1. Aniolas, perėjęs ankščion vieton, kur nebuvo galima suktis nei dešinėn, nei kairėn,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsergėti — tr. K, Rtr, Š; Q81,87, H162, R70, N, LL260 1. apsaugoti, apginti, pasirūpinti: Tau rods gerai, kad aš tave apsergėjau nuo prapulties J. Pats aniolas sargas muni apsergėjo Vkš. Reikia apsergėti nuo džiovos dar sveikus rš. O kam tie zalnieriai? voi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžergti — apžer̃gti, ia (àpžergia), àpžergė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ 1. Q82, R, R65, MŽ, MŽ86, N, D.Pošk, M, L, LVI139, Grv, Lz apimti, apskėsti kojomis: Arklį apžer̃gęs sėdi jis J. Apžer̃gusys arkluką ir atjo[ja] į atlaidus End. Priešakyje, širmą žirgą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atversti — atver̃sti, atver̃čia (àtverčia), àtvertė tr. 1. D.Pošk, Sut, S.Dauk, N, M, L, Š, LzŽ atsukti kita puse, kitu šonu, atristi: Atritu, atverčiu SD217. Atver̃sk akmenį antraip, bene pritiks geriau J. Àtvertė akmenį, apteko [vandeniu] visa apylinkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakuoti — blakuoti, uoja, ãvo 1. intr. lygiam darytis, rimti: Blakuoja jūra Plng. 2. tr. daryti blakas, nelygumus: Blakuotas šniūras y[ra] nelygiai suvytas Varn. 3. tr. nešti, boginti: Aniolas blakuoja (bogina) dorybes, velnias – griekus Blv. blakuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”